Personuppgiftspolicy

På World Trade Center Stockholm AB (”WTC”) arbetar vi strukturerat för att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på vilken roll du har (kund, hemsidebesökare eller annan) och har därför valt att dela upp nedanstående information på olika situationer.

Besökare av WTCs hemsida och mottagare av nyhetsbrev

WTC har utvecklat sina webbtjänster för att informera om nyheter och marknadsföra sina tjänster. Vi sammanställer viss besöksstatistik för våra webbplatser, se information om Cookies.

WTC skickar från tid till annan nyhetsbrev till våra kunder. Vi använder namn och e-post för att administrera utskicken av nyhetsbreven. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från dessa utskick.

 
När du lämnar en bokningsförfrågan på WTCs hemsida

När du fyller i en bokningsförfrågan i vårt webb-formulär behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig med anledning av din förfrågan. Uppgifterna sparas så länge som förfrågan är aktuell och rensas därefter löpande. Om du som lämnar förfrågan är anställd vid ett företag behandlar vi uppgifterna med stöd av intresseavvägning. Om du är privatperson behandlas uppgifterna för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande till dig att svara på förfrågan.

 

Mitt företag/min arbetsgivare är kund hos WTC

WTC samlar in uppgifter om kunder och deras anställda i den mån det är nödvändigt för att kunna hantera kundförhållandet och uppfylla våra förpliktelser som leverantör. Personuppgifterna vi behandlar omfattar namn, e-post, telefonnummer och adress samt övrig information som du som kund/anställd hos kund väljer att lämna när vi är i kontakt med varandra exempelvis i samband med bokningar. Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning och sparas så länge det finns ett pågående kundförhållande samt en tid av 3 år därefter.

 

Mitt företag/min arbetsgivare är leverantör till WTC

WTC samlar in uppgifter om kontaktpersoner som är anställda hos sina leverantörer i den mån det är nödvändigt för att kunna hantera sin affärsförhållanden. Personuppgifterna vi behandlar omfattar namn, e-post, telefonnummer och adress. Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning och sparas så länge det finns ett pågående affärsförhållande samt en tid av 3 år därefter.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till WTC, t. ex. IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att WTC ska kunna fullfölja sina åtaganden.

 
Överföringar till tredje land

WTC strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer WTC i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vidta adekvata skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

 

Dina rättigheter som registrerad

När WTC samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter WTC behandlar samt på vilket sätt de behandlas
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att WTC inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
  • Under vissa förhållanden nyttja rätten till dataportabilitet.

Om du har synpunkter på hur WTC hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta WTC på e-mail: GDPR@wtc.se

 

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

World Trade Center Stockholm AB

Org.nr: 556273-0803