World Trade Center Stockholm

Box 70354, 107 24 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1
Växelnummer: 08-700 45 00
www.wtc.se

Fastighetsägare
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

 

Fastigheten förvaltas av
Newsec Asset Management
Box 5365, 102 49 Stockholm
Växel 08-558 050 00
www.newsec.se

 

Kontraktsförvaltare: 
Niko Paleovrachas +46 70-574 80 16
E-mailKontraktsförvaltare

 

Kundservice/Felanmälan:
E-mail newsec@hestia.se

VD konferens/restaurang/expo:
Barbara Hallberg 08-700 45 00
E-mail  VD

 

Bokning konferens och övriga arrangemang:
08-700 45 80
E-mail Bokning

 

WTC Restaurang:
08-700 45 34
E-mail Restaurang

 

WTC Catering:
08-700 45 47
E-mail Catering

Vägbeskrivning

 

Google maps

» Vägbeskrivning från Arlanda och E4 norr

» Vägbeskrivning från E4 söder om Stockholm