World Trade Center Stockholm

Box 70354, 107 24 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1
Växelnummer: 08-700 45 00

Fastigheten ägs och förvaltas av

Alecta Fastigheter AB

Regeringsgatan 107, 103 73 Stockholm
Växel 08-441 90 00

www.alectafastigheter.se

 

Kund- och fastighetschef: 
Hanna Edlund
E-mail Kund- och fastighetschef

 

Kundservice/Felanmälan:
E-mail  kundservice.stockholm@alectafastigheter.se

VD konferens/restaurang/expo:
Barbara Hallberg 08-700 45 00
E-mail VD

 

Bokning konferens och övriga arrangemang:
08-700 45 80
E-mail Bokning

 

WTC Restaurang:
08-700 45 34
E-mail Restaurang

 

WTC Catering:
08-700 45 47
E-mail Catering