World Trade Center arbetar aktivt för att ständigt förbättra sitt miljöarbete. Genom vår leverantör Logistikbolaget har vi säkerställt att sortering, insamling och uppföljning sker med högsta möjliga kvalitet. Kontoren i WTC är försedda med egna återvinningsstationer för att avfallet ska sorteras rätt från början. 

Systemet är modernt och flexibelt och har flera fördelar ur ett miljöperspektiv. Det sorterade avfallet möjliggör återvinning i hög utsträckning och det gör också att antalet transporter till och från fastigheten blir färre till antalet. All hantering registreras och dokumenteras vilket ger stor kontroll över miljöpåverkan samt gör det enkelt att vidta förbättrande åtgärder.

Att sedan flertalet av våra gäster, tack vare vårt centrala läge, väljer att åka kollektivt till oss gör det hela ännu bättre.

De flesta av våra underleverantörer är dessutom ISO-certifierade.