We Take Care

Våra interna åtgärder. 

Säkerheten i vår verksamhet bygger på fyra grundstenar; hygien, städning, matsäkerhet & servering samt WTC Academy. Vi arbetar aktivt och fortlöpande med de senaste rekommendationerna från våra myndigheter och vidtar extra säkra åtgärder.

Hygien

  1. Vi har tydliga direktiv till vår personal om hur man tvättar händerna och hur ofta vi kräver att vi tvättar händerna
  2. Samtliga anställda byter till rena arbetskläder varje dag
  3. Alla medarbetare som jobbar med mat har dolt eller uppsatt hår
  4. Alla medarbetare som jobbar med mat har gått utbildning i matsäkerhet 

Städning

  1. Under de rådande omständigheterna utvecklar vi vår städning
  2. Vi städar toaletter dubbelt så många gånger om dagen mot tidigare
  3. Vi desinficerar bland annat tappkranar, dörrar och andra ytor som våra gäster och medarberare vidrör
  4. Vi desinficerar till exempel salt- och pepparkar flera gånger om dagen
  5. Vi desinficerar borden varje dag

Matsäkerhet och servering

  1. Erbjuder handskar och handsprit till alla våra gäster
  2. Bordsservering
  3. Ingen buffé
  4. Avståndslinjer
  5. Coronadukning à la varannan
  6. Stora och luftiga lokaler
  7. Kunnig personal


WTC Hygien Academy

  1. Alla våra medarbetare genomgår internutbildning i ”att leva i ett samhälle med allmän smittspridning och vikten av att hålla verksamhet och sig själv säker”
  2. Vi kräver att de ska ha godkänt på prov i ämnet och valideras därefter
  3. Vi är noga med att personal med symptom stannar hemma
  4. Vi arbetar aktivt och fortlöpande med de senaste rekommendationerna från våra myndigheter