Corona

Information till våra gäster och besökare hos

World Trade Center Konferens & Restauranger

Vi vill informera er om de åtgärder som World Trade Center vidtagit för att minimera smittspridningen av Coronaviruset-Covid-19. 

Genom denna information vill vi klargöra att vi gör vårt yttersta för att minimera smittspridningen och skapa trygghet inom World Trade Center, och för dess gäster.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och myndigheternas anvisningar för att kunna hålla oss uppdaterade, så att våra insatser alltid följer de senaste rekommendationerna.

Vänligen,

VD Barbara Hallberg med personal  

World Trade Center Konferens & Restaurang                 

Detta gör vi för er säkerhet

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket även våra samarbetspartners gör.
  • Våra medarbetare som har besökt smittdrabbade områden stannar hemma i 14 dagar efter hemkomst.
  • Om någon medarbetare har sjukdomssymptom – feber, huvudvärk, hosta, luftvägsproblem eller liknande – kommer medarbetaren stanna hemma och isolera sig till dess att hen är helt symptomfri.
  • Inom World Trade Center har vi alltid handsprit på samtliga WC-enheter, där vi även informerar om betydelsen av ”God handhygien” enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Handsprit finns även i anslutning till våra restauranger, på konferensavdelningen och i receptionerna vid Klarabergsviadukten och Kungsbron.
  • Vi har utökat städningen genom att ha extra rengöring av dörrhandtag, lysknappar, hissknappar, ledstänger och alla ytor som människor berör/tar i.
  • Vi har regelbunden kontakt med flertalet av WTCs hyresgäster, som vi vet också jobbar hårt för att minimera smittspridningen, vi är alla beroende av varandra i fastigheten. Vi är tacksamma för att alla hjälper till att begränsa smittan.